Acta agriculturae Serbica - Portret

Tematska oblast:

Časopis Acta Agriculturae Serbica publikuje originalne naučne radove, kao i pregledne radove iz oblasti agronomije i biotehnologije. Kao takav, treba da predstavlja sponu između naučnih istraživanja u navedenoj oblasti i savremene visokointenzivne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene tehnologije.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
Agronomija; Biotehnologija; Prehrambena tehnologojia

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Dairy Science45
Biotechnology in Animal Husbandry39
Acta agriculturae Serbica27
Journal of Animal Science18
Acta Horticulturae17
Genetika15
Ratarstvo i povrtarstvo14
Savremena poljoprivreda13
Crop Science11
Agronomy Journal10
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Petrović Milan M.35
Knežević Desimir27
Golijan Jelena27
Cincović Marko R.24
Aleksić Stevica22
Ostojić-Andrić Dušica21
Madić Milomirka20
Đukić A.D.16
Pantelić V.15
Bogdanović Vladan14