Acta agriculturae Serbica - Portret

Tematska oblast:

Časopis Acta Agriculturae Serbica publikuje originalne naučne radove, kao i pregledne radove iz oblasti agronomije i biotehnologije. Kao takav, treba da predstavlja sponu između naučnih istraživanja u navedenoj oblasti i savremene visokointenzivne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene tehnologije.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
Agronomija; Biotehnologija; Prehrambena tehnologojia

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Acta Horticulturae35
Ratarstvo i povrtarstvo16
Acta agriculturae Serbica15
Agronomy Journal15
Agriculture, Ecosystems and Environment13
Applied Microbiology and Biotechnology11
Food Chemistry10
Applied and Environmental Microbiology10
Biotechnology in Animal Husbandry9
American Journal Clinical Nutrition8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Zhivondov A.19
Bošković J.16
Knežević D.10
Rankova Z.9
Kumar D.9
Paunović A.8
Madić M.8
Selamovska A.7
Hojka Z.7
Dimitrova Ts.7