Acta agriculturae Serbica - Portret

Tematska oblast:

Časopis Acta Agriculturae Serbica publikuje originalne naučne radove, kao i pregledne radove iz oblasti agronomije i biotehnologije. Kao takav, treba da predstavlja sponu između naučnih istraživanja u navedenoj oblasti i savremene visokointenzivne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene tehnologije.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
Agronomija; Biotehnologija; Prehrambena tehnologojia

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Acta Horticulturae40
Biotechnology in Animal Husbandry34
Acta agriculturae Serbica19
Ratarstvo i povrtarstvo18
Journal of Dairy Science16
Agronomy Journal15
Food Chemistry15
Agriculture, Ecosystems and Environment13
Genetika13
Applied Microbiology and Biotechnology11
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Zhivondov A.22
Petrović M.M.19
Bošković J.16
Pantelić V.15
Ostojić-Andrić D.14
Aleksić S.13
Knežević D.11
Đukić D.10
Rankova Z.9
Paunović A.9