Medicinski podmladak - Portret

Tematska oblast:

Medicnski podmladak je međunarodni, recenzirani časopis koji objavljuje naučne i stručne radove studenata osnovnih, studenata doktorskih studija i mladih istraživača u oblasti biomedicinskih nauka (medicina, stomatologija, farmacija, molekularna biologija, biohemija...).

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, nauke o zdravlju
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju
Istraživačke teme:
medicina; fiziologija; biohemija; molekularna biologija; farmacija; biotehnologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine81
Blood62
Lancet55
PLoS One55
Journal of Clinical Oncology36
Neurology32
Nature28
Circulation27
JAMA: The Journal of the American Medical Association27
Thrombosis and Haemostasis26
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-World Health Organization18
Wang Y.16
Marrie Ruth Ann14
Stanojlović Olivera13
Rašić-Marković Aleksandra12
Hrnčić Dragan11
Trojano Maria10
Khorana Alok A.10
Milovanović Petar9
Wang W.8