Bezbednost, Beograd - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Bezbednost, Beograd99
Nauka, bezbednost, policija51
Vojno delo28
Pravni život16
Policing: An International Journal of Police Strategies and Management15
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad14
Kultura polisa13
Sociološki pregled10
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu9
Srpska politička misao9
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Cvetković Vladimir M.38
Dopsaj Milivoj33
Mijalković Saša26
Nikač Željko24
Milošević M.23
Vučković Goran19
Stojanović Zoran19
Banović B.16
Milić Nenad15
Marković Saša M.13