Lekovite sirovine - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Agriculture and Food Chemistry24
Food Chemistry19
Lekovite sirovine16
Industrial Crops and Products13
Journal of Essential Oil Research11
International Journal of Food Microbiology10
Acta Horticulturae9
Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica9
Journal of Food Protection8
Phytochemistry8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Marković Tatjana31
Jevđović Radosav21
Radanović Dragoja18
Vrbničanin Sava14
Pupalienė R.11
Jodaugienė D.11
Filipović V.10
Soković Marina9
Sinkevičienė A.8
Matković A.7