Lekovite sirovine - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Food Chemistry35
Journal of Agriculture and Food Chemistry32
Industrial Crops and Products23
Journal of Essential Oil Research20
Lekovite sirovine16
Phytochemistry13
International Journal of Food Microbiology11
Food Control9
Molecules, Basel9
Journal of Food Science9
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Marković Tatjana31
Soković Marina28
Glamočlija Jasmina23
Jevđović Radosav21
Ćirić Ana21
Radanović Dragoja18
Ferreira Isabel C.F.R.17
Vrbničanin Sava14
Barros Lillian14
Pupalienė R.11