Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Dairy Science60
Journal of Animal Science36
Savremena poljoprivreda33
Ratarstvo i povrtarstvo25
Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta16
Veterinarski glasnik14
Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik11
Acta Horticulturae10
Voćarstvo10
Veterinary Research8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Cincović Marko R.21
Bogdanović Darinka16
Korać M.14
Srđević Bojan11
Malešević Miroslav11
Belić Branislava11
Belić A.11
Zekić Vladislav10
Vidović Vitomir10
Pejanović R.10