Nastava i vaspitanje - Portret

Tematska oblast:

Časopis je tematski usmeren na opšta teorijsko-metodološka pitanja pedagogije i specifična područja vaspitanja i obrazovanja. Tematske oblasti uključuju: filozofske, sociološke, psihološke, ekonomske i političke aspekte obrazovanja u kontekstu ranog uzrasta, porodice, školskog, visokoškolskog obrazovanja i celoživotnog učenja.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pedagogija i psihologija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - nauke o obrazovanju
Istraživačke teme:
pedagogija; vaspitanje i obrazovanje; nastava; učenje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Nastava i vaspitanje88
Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja80
Pedagogija59
Child Development56
Psihologija49
Teaching and Teacher Education39
Developmental Psychology33
Pedagoška stvarnost32
Review of Educational Research30
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 29
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Pešikan Ana23
Deci Edward L.22
Ryan Richard M.19
Antić Slobodanka19
Stanković D.15
Marinković Snežana15
Havelka Nenad N.15
Pintrich P.R.14
Zlatić Lidija12
Šefer J.12