Nastava i vaspitanje - Portret

Tematska oblast:

Časopis je tematski usmeren na opšta teorijsko-metodološka pitanja pedagogije i specifična područja vaspitanja i obrazovanja. Tematske oblasti uključuju: filozofske, sociološke, psihološke, ekonomske i političke aspekte obrazovanja u kontekstu ranog uzrasta, porodice, školskog, visokoškolskog obrazovanja i celoživotnog učenja.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pedagogija i psihologija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - nauke o obrazovanju
Istraživačke teme:
pedagogija; vaspitanje i obrazovanje; nastava; učenje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Nastava i vaspitanje75
Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja75
Pedagogija58
Child Development50
Psihologija38
Teaching and Teacher Education33
Pedagoška stvarnost32
Review of Educational Research27
Developmental Psychology26
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 22
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Deci Edward L.22
Ryan Richard M.19
Pešikan Ana19
Antić Slobodanka16
Pintrich P.R.14
Havelka Nenad N.14
Stanković D.13
Marinković Snežana13
Šefer J.12
Zlatić Lidija11