Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad - Portret

Tematska oblast:

Od 1966. godine Fakultet izdaje tromesečni naučni časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Na njegovim stranicama objavljuju se naučni eseji, članci, rasprave, komentari, prikazi, bibliografije i ostali prilozi nastavnika i saradnika novosadskog Pravnog fakulteta, kao i radovi drugih domaćih i stranih autora. Radovi objavljeni u časopisu sadrže sažetke i ključne reči na srpskom i engleskom jeziku. Izbor tekstova vrše Redakcioni odbor i glavni urednik časopisa. Sadašnji urednik Zbornika radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu je prof. dr Slobodan Orlović.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pravo
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
privrednopravna oblast; građanskopravna oblast; krivičnopravna oblast; javnopravna oblast; međunarodnopravna oblast; pravnoekonomska oblast

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad890
Pravni život129
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu70
Arhiv za pravne i društvene nauke46
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu40
Glasnik Advokatske komore Vojvodine35
European Journal of International Law32
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu31
Nauka, bezbednost, policija24
Revija za kriminologiju i krivično pravo22
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Milkov Dragan61
Milić Ivan D.52
Lončar Zoran52
Nikolić Dušan37
Stojanović Zoran35
Brkić Snežana30
Škulić Milan29
Kovaček-Stanić Gordana29
Stajić Ljubomir28
Popov Đorđe28