Pirotski zbornik - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - istorija, arheologija i etnologija
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - istorija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Pirotski zbornik20
Mešovita građa2
Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti2
Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu2
Journal of Applied Ecology2
Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu2
Biological Conservation2
Journal of Crustacean Biology2
Archives of Biological Sciences2
Journal of BUON2
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Ristić R.9
Nikolić B.7
Krstić B.7
Čubrilović P.7
Živković N.6
Stevanović Z.6
Janković D.6
Radić B.5
Milanović S.5
Malisić E.5