Pirotski zbornik - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - istorija, arheologija i etnologija
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - istorija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Pirotski zbornik47
Geološki anali Balkanskoga poluostrva3
Archives of Biological Sciences3
Mešovita građa2
Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti2
Reč - časopis za književnost i kulturu i društvena pitanja, Beograd2
Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu2
Journal of Applied Ecology2
Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu2
Biological Conservation2
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Zlatković Dragoljub10
Ristić R.9
Živković N.8
Krstić B.8
Nikolić B.7
Makuljević N.7
Janković D.7
Čubrilović P.7
Stevanović Z.6
Anđelković J.6