Acta periodica technologica - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
materijali i hemijske tehnologije
Frascati, modifikovana
inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Food Chemistry66
Journal of Agriculture and Food Chemistry39
Acta periodica technologica23
Journal of Food Science19
Meat Science11
Food Research International11
Desalination11
Journal of Hazardous Materials11
International Journal of Food Science and Technology10
Food Hydrocolloids10
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Zeković Zoran18
Milanović Spasenija D.17
Jevrić Lidija R.14
Iličić Mirela D.12
Vidović Senka11
Carić Marijana Đ.9
Kovačević Strahinja Z.8
Šćiban Marina B.6
Lončar Eva S.6
Jokić Stela6