Journal of Agricultural Sciences (Belgrade) - Portret

Tematska oblast:

Journal of Agricultural Sciences (Belgrade), zvanični časopis Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, objavljuje radove iz svih oblasti poljoprivrede (ratarstvo i povrtarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo, zootehnika, melioracije zemlji i scaron;ta, fitomedicina, poljoprivredna tehnika, prehrambena tehnologija i biohemija, agroekonomija).

Časopis Journal of Agricultural Sciences (Belgrade) objavljuje originalne, prethodno neobjavljene radove: originalne naučne radove, pregledne radove, prethodna saop i scaron;tenja. Časopis Journal of Agricultural Sciences je dostupan u režimu otvorenog pristupa.

Časopis izlazi 4 puta godi i scaron;nje i indeksira se u CAB Abstracts, AGRICOLA, Scopus, SCIndeks, EBSCO.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
Ratarstvo i povrtarstvo; Voćarstvo i vinogradarstvo; Zootehnika; Melioracije zemljišta; Fitomedicina; Agroekonomija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Acta Horticulturae65
Agronomy Journal52
Field Crops Research45
Food Chemistry45
Crop Science42
Journal of Agricultural Sciences32
Journal of Agriculture and Food Chemistry31
Scientia Horticulturae31
African Journal of Biotechnology25
Poultry Science23
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Hristov Slavča42
Rajković Miloš B.33
Stojanović Mirjana D.24
Adigun J.A.24
Milatović Dragan P.20
Stanković B.18
Đukić Vojin15
Lagoke S.T.O.14
Nedović Viktor13
Daramola O.S.13