Kragujevac Journal of Science - Portret

Tematska oblast:

Kragujevac Journal of Science objavljuje originalne naučne radove iz fizike, hemije, biologije i srodnih oblasti.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) fizika
(b) hemija
(c) biologija
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - fizičke nauke
(b) prirodne nauke - hemijske nauke
(c) prirodne nauke - biološke nauke
Istraživačke teme:
biologija; hemija; fizika

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Communications in Mathematical and in Computer Chemistry / MATCH31
Kragujevac Journal of Science18
Thermal Science9
Discrete Applied Mathematics8
Journal of Economic Entomology8
Discrete Mathematics7
International Journal of Heat and Mass Transfer7
Journal of Applied Mechanics6
International Journal of Molecular Sciences6
Journal of Stored Products Research6
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Gutman Ivan75
Ashrafi A.R.13
Ghorbani M.12
Pankaj Thakur11
Gupta A.S.9
Blesić Bela F.9
Trinajstić N.8
Furtula Boris8
Thakur Pankaj7
Seth B.R.7