Kragujevac Journal of Science - Portret

Tematska oblast:

Kragujevac Journal of Science objavljuje originalne naučne radove iz fizike, hemije, biologije i srodnih oblasti.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) fizika
(b) hemija
(c) biologija
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - fizičke nauke
(b) prirodne nauke - hemijske nauke
(c) prirodne nauke - biološke nauke
Istraživačke teme:
biologija; hemija; fizika

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Communications in Mathematical and in Computer Chemistry / MATCH71
Kragujevac Journal of Science32
Bioorganic and Medicinal Chemistry17
Archives of Biological Sciences14
Discrete Mathematics12
Journal of Agriculture and Food Chemistry12
Thermal Science12
Discrete Applied Mathematics12
Food Chemistry11
International Journal of Molecular Sciences11
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Gutman Ivan96
Ashrafi A.R.24
Ghorbani M.20
Pankaj Thakur18
Karaman S.15
Trinajstić N.14
Madan A.K.14
Furtula Boris14
Stojanović M.13
Novaković B.11