Tokovi osiguranja - Portret

Tematska oblast:

Časopis "Tokovi osiguranja" bavi se svim aspektima osiguranja - pravnim, ekonomskim, tehnološko- organizacionim, informatičkim,  preventivno-inženjerskim, marketinškim. Namenjen je svima koji nastoje da dublje proniknu u ovu oblast u Srbiji, u regionu i u svetu, te je u tom cilju dostupan svim zainteresovanim čitaocima u štampanoj i u elektronskoj formi. 

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - ekonomija
Istraživačke teme:
Osiguranje; Rizik; Šteta; Odgovornost; Naknada štete; Polisa osiguranja

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Tokovi osiguranja23
Evropska revija za pravo osiguranja10
Ekonomika preduzeća8
Svet osiguranja, Beograd5
International Review5
Megatrend revija5
Pravni život4
Industrija3
Strategic Management Journal3
Škola biznisa3
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Kočović Jelena14
Lukić Radojko13
Jovanović Slobodan11
Žarković N.9
Šulejić Predrag8
Koprivica Marija7
Slavnić Jovan6
Radović G.6
Ilijić S.6
-DDOR Novi Sad6