Journal of Applied Engineering Science - Portret

Tematska oblast:

Journal of Applied Engineering Science - JAES je međunarodni časopis koji je posvećen unapređenju i širenju znanja o metodama, politikama i tehnologijama iz oblasti tehničkih nauka, kao i energije i energetske efikasnosti životne sredine, industrijskog inženjerstva, saobraćaja i transporta, upravljanja kvalitetom i drugih srodnih nauka . JAES prati nove trendove i unapređuje dokazanu praksu na navedenim poljima, stvarajući tako jedinstven forum (platformu) za interdisciplinarni ili multidisciplinarni dijalog.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
mašinstvo i industrijski softver
Frascati, modifikovana
inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale
Istraživačke teme:
tehničke nauke; energija; energetska efikasnost životne sredine; industrijsko inženjerstvo; saobraćaj i transport; upravljanje kvalitetom

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Applied Engineering Science175
Procedia Engineering65
Renewable Energy53
Renewable and Sustainable Energy Reviews42
Journal of Cleaner Production32
Energy and Buildings31
Energy28
Construction and Building Materials27
Safety Science25
Building and Environment19
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Rabinskiy Lev N.96
Kuznetsova E.L.56
Tushavina O.V.46
Monastyrev P.V.37
Sherov K.T.30
Lin Hong-Dar30
Formalev V.F.27
Kolesnik S.A.24
Ostroukh A.V.23
Mokhirev A.P.22