Journal of Applied Engineering Science - Portret

Tematska oblast:

Journal of Applied Engineering Science - JAES je međunarodni časopis koji je posvećen unapređenju i širenju znanja o metodama, politikama i tehnologijama iz oblasti tehničkih nauka, kao i energije i energetske efikasnosti životne sredine, industrijskog inženjerstva, saobraćaja i transporta, upravljanja kvalitetom i drugih srodnih nauka . JAES prati nove trendove i unapređuje dokazanu praksu na navedenim poljima, stvarajući tako jedinstven forum (platformu) za interdisciplinarni ili multidisciplinarni dijalog.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
mašinstvo i industrijski softver
Frascati, modifikovana
inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale
Istraživačke teme:
tehničke nauke; energija; energetska efikasnost životne sredine; industrijsko inženjerstvo; saobraćaj i transport; upravljanje kvalitetom

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Applied Engineering Science148
Procedia Engineering40
Renewable Energy36
Energy and Buildings30
Safety Science26
Journal of Cleaner Production24
Renewable and Sustainable Energy Reviews24
Energy23
Energy Conversion and Management20
International Journal of Production Economics19
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Murgul Vera28
Lin Hong-Dar26
Ivanov V.A.25
Vatin Nikolay24
Ostroukh A.V.23
Monastyrev P.V.18
Kolchunov V.I.18
Turkov A.17
Ryabova N.V.17
Sokolov N.S.15