Bankarstvo - Portret

Tematska oblast:

Osnovna misija časopisa Bankarstvo koji izlazi od 1971. godine je da čitaocima pruži stručne priloge iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti svetske i domaće ekonomije u kojoj bankarstvo ima značajnu ulogu i da bude izvor referentne literature za studente opštih, master i doktorskih studija i stručan i edukativan proizvod zaposlenima u bankama, finansijama i privredi. Prilozi koji se objavljuju moraju da imaju stručan i etički kvalitet koji pomaže ili dopunjuje znanja osnovne tri kategorije tema: bankarstvo, novac i tržište, sa njihovom međusobnom interakcijom. Ovim kategorijama pripadaju i teme iz osiguranja, investicija, berze i IT tehnologija.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - ekonomija
Istraživačke teme:
bankarstvo; finansije; ekonomija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Bankarstvo63
Journal of Banking and Finance18
International Monetary Fund Working Paper15
Journal of Finance15
American Economic Review11
Journal of Monetary Economics11
Ekonomika preduzeća10
NBER Working Paper, Cambridge, MA10
Journal of Political Economy9
Finansije8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-Basel Committee on banking supervision30
-Narodna banka Srbije19
Gnjatović Dragana18
Dugalić Veroljub15
-UNCTAD14
Lopandić Duško14
Jovanović Aleksandar12
-International Monetary Fund12
Hadži-Pešić Jovan V.12
Matić Vesna10