Bankarstvo - Portret

Tematska oblast:

Osnovna misija časopisa Bankarstvo koji izlazi od 1971. godine je da čitaocima pruži stručne priloge iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti svetske i domaće ekonomije u kojoj bankarstvo ima značajnu ulogu i da bude izvor referentne literature za studente opštih, master i doktorskih studija i stručan i edukativan proizvod zaposlenima u bankama, finansijama i privredi. Prilozi koji se objavljuju moraju da imaju stručan i etički kvalitet koji pomaže ili dopunjuje znanja osnovne tri kategorije tema: bankarstvo, novac i tržište, sa njihovom međusobnom interakcijom. Ovim kategorijama pripadaju i teme iz osiguranja, investicija, berze i IT tehnologija.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - ekonomija
Istraživačke teme:
bankarstvo; finansije; ekonomija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Bankarstvo72
International Monetary Fund Working Paper21
Journal of Banking and Finance20
Journal of Finance18
Journal of Monetary Economics14
American Economic Review13
Ekonomika preduzeća11
NBER Working Paper, Cambridge, MA11
Harvard Business Review10
Journal of Political Economy10
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-Basel Committee on Banking Supervision42
-Narodna banka Srbije21
Gnjatović Dragana21
Dugalić Veroljub17
-UNCTAD15
Lopandić Duško14
Jovanović Aleksandar12
-International Monetary Fund12
Hadži-Pešić Jovan V.12
-European Commission12