Specijalna edukacija i rehabilitacija - Portret

Tematska oblast:

Časopis Specijalna edukacija i rehabilitacija objavljuje originalne naučne radove, pregledne naučne radove, kratka ili prethodna saopštenja, kao i naučne kritike i polemike iz svih oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije i tangentnih naučnih disciplina, pod uslovom da oni nisu prethodno štampani u drugom časopisu, niti su u postupku recenziranja. Časopis objavljuje i stručne prevode, prikaze, ocene, bibliografije, pisma uredniku i druge sadržaje relevantne za oblast specijalne edukacije i rehabilitacije.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
Frascati, modifikovana
(a) društvene nauke - psihologija
(b) društvene nauke - nauke o obrazovanju
Istraživačke teme:
Specijalna edukacija i rehabilitacija; Ometenost u razvoju; Poremećaji ponašanja; Razvoj deteta; Poremećaji govora i jezika; Socijalna participacija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Specijalna edukacija i rehabilitacija113
Research in Developmental Disabilities104
Journal of Intellectual Disability Research78
Journal of Autism and Developmental Disorders59
Child Development39
Beogradska defektološka škola30
Journal of Visual Impairment and Blindness29
Journal of Speech, Language, and Hearing Research24
American Journal on Mental Retardation23
Journal of Intellectual and Developmental Disability22
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Gligorović Milica102
Buha Nataša48
Jovanić G.33
Vučinić Vesna29
Matson Johnny L.28
Jablan Branka28
Glumbić Nenad P.27
Đorđević Mirjana21
Radić-Šestić Marina20
Kaljača Svetlana20