Specijalna edukacija i rehabilitacija - Portret

Tematska oblast:

Časopis Specijalna edukacija i rehabilitacija objavljuje originalne naučne radove, pregledne naučne radove, kratka ili prethodna saopštenja, kao i naučne kritike i polemike iz svih oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije i tangentnih naučnih disciplina, pod uslovom da oni nisu prethodno štampani u drugom časopisu, niti su u postupku recenziranja. Časopis objavljuje i stručne prevode, prikaze, ocene, bibliografije, pisma uredniku i druge sadržaje relevantne za oblast specijalne edukacije i rehabilitacije.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
Frascati, modifikovana
(a) društvene nauke - psihologija
(b) društvene nauke - nauke o obrazovanju
Istraživačke teme:
Specijalna edukacija i rehabilitacija; Ometenost u razvoju; Poremećaji ponašanja; Razvoj deteta; Poremećaji govora i jezika; Socijalna participacija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Specijalna edukacija i rehabilitacija104
Research in Developmental Disabilities98
Journal of Intellectual Disability Research73
Journal of Autism and Developmental Disorders50
Child Development38
Journal of Visual Impairment and Blindness29
Beogradska defektološka škola28
Journal of Speech, Language, and Hearing Research24
Journal of Intellectual and Developmental Disability22
Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines22
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Gligorović Milica100
Buha Nataša47
Jovanić G.33
Vučinić Vesna28
Matson Johnny L.28
Jablan Branka26
Glumbić Nenad P.24
Radić-Šestić Marina20
Eškirović Branka18
Đorđević Mirjana17