Nasleđe, Kragujevac - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) jezik i književnost
(b) humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
(a) humanističke nauke - jezici i književnost
(b) humanističke nauke - humanističke, ostale

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 7
Hungarológiai Közlemények6
Naučni sastanak slavista u Vukove dane6
Psihologija5
Južnoslovenski filolog4
Letopis Matice srpske4
Zbornik Matice srpske za književnost i jezik4
Filološki pregled3
Magyar Nyelv3
Nastava i vaspitanje3
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Andrić E.13
Borbély A.10
Ćosić B.8
Sekulić I.7
Deretić J.7
Pilipović G.5
Janjić I.5
Gardner R. C.5
Fuentes C.5
Beckett S.5