PONS - medicinski časopis - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, nauke o zdravlju
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine25
Circulation24
Medicinski časopis17
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo16
Journal of the American College of Cardiology15
PONS - medicinski časopis14
Medicinski pregled13
Vojnosanitetski pregled12
Timočki medicinski glasnik11
Radiology10
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
McIntyre Christopher W.13
Petrović Dejan10
Stojimirović Biljana8
Hausmann Markus6
Wehman P.5
Rašević Mirjana5
Nikolić Aleksandra5
Miloradović Vladimir5
Janković Slobodan M.5
Ferlay J.5