Megatrend revija - Portret

Tematska oblast:

"Megatrend revija" je naučno glasilo univerziteta Džon Mezbit koji izlazi od 2004. godine. Prema klasifikaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, "Megatrend revija" je visoko pozicionirana kao vodeći nacionalni časopis. Časopis ima međunarodni izdavački savet i međunarodnu redakciju.

"Megatrend revija" je interdisciplinarni časopis iz oblasti društvenih nauka u kojem se objavljuju radovi na srpskom i engleskom jeziku iz sledećih tematskih oblasti: ekonomija, pravo, politika i bezbednost, menadžment i marketing, međunarodni odnosi, javmne politike i informaciono društvo.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Ekonomija; Pravo; Menadžment i marketing; Međunarodni odnosi; Javne politike; Informaciono društvo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Megatrend revija43
Tourism Management35
Annals of Tourism Research15
Ekonomika poljoprivrede15
Research Policy14
International Monetary Fund Working Paper13
Harvard Business Review13
Finansije12
International Journal of Contemporary Hospitality Management12
European Journal of Operational Research11
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Milosavljević Slavomir18
-Republički zavod za statistiku15
-European Commission15
Krivokapić Boris14
Gnjatović Dragana E.14
Todić Dragoljub13
Vujko Aleksandra12
Termiz Dž.12
Bazić M.11
Gajić Tamara9