Pesticidi i fitomedicina - Portret

Tematska oblast:

Časopis Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) objavljuje naučne radove iz oblasti: hemije, tehnologije i analitike pesticida; toksikologije i ekotoksikologije pesticida; fitopatologije; primenjene entomologije i zoologije; herbologije; zaštite bilja i prehrambenih proizvoda; primene pesticida u komunalnoj higijeni i javnom zdravstvu.

Časopis Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) predstavlja nastavak publikacije Pesticidi, koja je pod tim imenom izlazila u periodu 1986-2003.

Radovi se objavljuju isključivo na engleskom jeziku, sa rezimeom na engleskom i srpskom.

Časopis izlazi tromesečno.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
(a) inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale
(b) poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
Pesticidi; Zaštita bilja; Štetočine; Bolesti biljaka; Korovi; Zaštita životne sredine

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Plant Disease78
Pesticidi i fitomedicina67
Phytopathology62
Journal of Economic Entomology62
Crop Protection58
Journal of Stored Products Research57
Journal of Agriculture and Food Chemistry40
Acta Horticulturae29
Plant Pathology22
Journal of Plant Pathology22
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Potočnik Ivana79
Rekanović Emil75
Milijašević-Marčić Svetlana56
Todorović Biljana54
Stepanović Miloš47
Tanović Brankica39
Vukojević Jelena22
Mihajlović Milica21
Arthur Frank H.20
Athanassiou Christos G.17