Pesticidi i fitomedicina - Portret

Tematska oblast:

Časopis Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) objavljuje naučne radove iz oblasti: hemije, tehnologije i analitike pesticida; toksikologije i ekotoksikologije pesticida; fitopatologije; primenjene entomologije i zoologije; herbologije; zaštite bilja i prehrambenih proizvoda; primene pesticida u komunalnoj higijeni i javnom zdravstvu.

Časopis Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) predstavlja nastavak publikacije Pesticidi, koja je pod tim imenom izlazila u periodu 1986-2003.

Radovi se objavljuju isključivo na engleskom jeziku, sa rezimeom na engleskom i srpskom.

Od 2020. godine, časopis izlazi četvoromesečno (tri broja godišnje).

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
(a) inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale
(b) poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
Pesticidi; Zaštita bilja; Štetočine; Bolesti biljaka; Korovi; Zaštita životne sredine

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Plant Disease93
Pesticidi i fitomedicina73
Phytopathology67
Journal of Economic Entomology66
Crop Protection64
Journal of Stored Products Research57
Journal of Agriculture and Food Chemistry42
Acta Horticulturae31
Plant Pathology31
Journal of Plant Pathology27
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Potočnik Ivana80
Rekanović Emil76
Milijašević-Marčić Svetlana57
Todorović Biljana55
Tanović Brankica53
Stepanović Miloš47
Vrbničanin Sava30
Mihajlović Milica30
Hrustić Jovana29
Nikolić Bogdan26