Pesticidi i fitomedicina - Portret

Tematska oblast:

Časopis Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) objavljuje naučne radove iz oblasti: hemije, tehnologije i analitike pesticida; toksikologije i ekotoksikologije pesticida; fitopatologije; primenjene entomologije i zoologije; herbologije; zaštite bilja i prehrambenih proizvoda; primene pesticida u komunalnoj higijeni i javnom zdravstvu.

Časopis Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) predstavlja nastavak publikacije Pesticidi, koja je pod tim imenom izlazila u periodu 1986-2003.

Radovi se objavljuju isključivo na engleskom jeziku, sa rezimeom na engleskom i srpskom.

Časopis izlazi tromesečno.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
(a) inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale
(b) poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
Pesticidi; Zaštita bilja; Štetočine; Bolesti biljaka; Korovi; Zaštita životne sredine

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Plant Disease75
Journal of Economic Entomology70
Journal of Stored Products Research66
Pesticidi i fitomedicina62
Phytopathology58
Crop Protection44
Zaštita bilja43
Journal of Agriculture and Food Chemistry38
Acta Horticulturae37
Journal of Plant Pathology27
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Potočnik Ivana66
Rekanović Emil60
Todorović Biljana46
Stepanović Miloš40
Tanović Brankica39
Milijašević-Marčić Svetlana38
Arthur Frank H.27
Vukojević Jelena23
Milošević D.22
Kljajić Petar19