Pesticidi i fitomedicina - Portret

Tematska oblast:

Časopis Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) objavljuje naučne radove iz oblasti: hemije, tehnologije i analitike pesticida; toksikologije i ekotoksikologije pesticida; fitopatologije; primenjene entomologije i zoologije; herbologije; zaštite bilja i prehrambenih proizvoda; primene pesticida u komunalnoj higijeni i javnom zdravstvu.

Časopis Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) predstavlja nastavak publikacije Pesticidi, koja je pod tim imenom izlazila u periodu 1986-2003.

Radovi se objavljuju isključivo na engleskom jeziku, sa rezimeom na engleskom i srpskom.

Časopis izlazi tromesečno.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
(a) inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale
(b) poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
Pesticidi; Zaštita bilja; Štetočine; Bolesti biljaka; Korovi; Zaštita životne sredine

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Plant Disease95
Journal of Economic Entomology77
Phytopathology76
Pesticidi i fitomedicina75
Journal of Stored Products Research66
Crop Protection59
Acta Horticulturae44
Zaštita bilja43
Journal of Agriculture and Food Chemistry41
Journal of Plant Pathology34
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Potočnik Ivana80
Rekanović Emil72
Todorović Biljana56
Milijašević-Marčić Svetlana50
Stepanović Miloš47
Tanović Brankica40
Arthur Frank H.27
Vukojević Jelena26
Milošević D.22
Athanassiou Christos G.21