Glasnik Antropološkog društva Srbije - Portret

Tematska oblast:

Glasnik Antropološkog društva Srbije (Journal of Anthropological Society of Serbia) je multidisciplinarni časopis koji publikuje orginalne naučne radove, pregledne radove i kratka saopštenja iz svih polja antropologije.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, bazična
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
(c) humanističke nauke - istorija, arheologija i etnologija
Frascati, modifikovana
(a) medicinske nauke - medicina, bazična
(b) društvene nauke - društvene, ostale
(c) humanističke nauke - humanističke, ostale
Istraživačke teme:
Evolucija čoveka i primata; Demografija; Varijacije u ljudskim populacijama; Populacijona biologija; Medicinska antropologija; Humana biologija i ekologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Glasnik Antropološkog društva Srbije73
Medicine and Science in Sports and Exercise16
Biomaterials11
Nature9
Medicinski pregled9
Collegium Antropologicum8
Sports Medicine8
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport8
Journal of Sports Sciences7
Science7
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Todorov Velisav32
Maksimova Silvija17
Pavlica Tatjana16
Rakić Rada15
Božić-Krstić Verica15
Pašalić S.13
Živanović Srboljub12
Hadžiselimović Rifat11
Smajić Miroslav10
Molnar Slavko10