Glasnik Antropološkog društva Srbije - Portret

Tematska oblast:

Glasnik Antropološkog društva Srbije (Journal of Anthropological Society of Serbia) je multidisciplinarni časopis koji publikuje orginalne naučne radove, pregledne radove i kratka saopštenja iz svih polja antropologije.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, bazična
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
(c) humanističke nauke - istorija, arheologija i etnologija
Frascati, modifikovana
(a) medicinske nauke - medicina, bazična
(b) društvene nauke - društvene, ostale
(c) humanističke nauke - humanističke, ostale
Istraživačke teme:
Evolucija čoveka i primata; Demografija; Varijacije u ljudskim populacijama; Populacijona biologija; Medicinska antropologija; Humana biologija i ekologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Glasnik Antropološkog društva Srbije107
Medicine and Science in Sports and Exercise16
Journal of Forensic Sciences11
Nature11
Biomaterials11
Medicinski pregled10
Collegium Antropologicum10
Kineziologija9
American Journal of Physical Anthropology8
Sports Medicine8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Todorov Velisav32
Maksimova Silvija17
Pavlica Tatjana14
Rakić Rada13
Božić-Krstić Verica13
Živanović Srboljub12
Pašalić S.12
Hadžiselimović Rifat11
Smajić Miroslav10
Molnar Slavko9