Glasnik Antropološkog društva Srbije - Portret

Tematska oblast:

Glasnik Antropološkog društva Srbije (Journal of Anthropological Society of Serbia) je multidisciplinarni časopis koji publikuje orginalne naučne radove, pregledne radove i kratka saopštenja iz svih polja antropologije.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, bazična
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
(c) humanističke nauke - istorija, arheologija i etnologija
Frascati, modifikovana
(a) medicinske nauke - medicina, bazična
(b) društvene nauke - društvene, ostale
(c) humanističke nauke - humanističke, ostale
Istraživačke teme:
Evolucija čoveka i primata; Demografija; Varijacije u ljudskim populacijama; Populacijona biologija; Medicinska antropologija; Humana biologija i ekologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Glasnik Antropološkog društva Srbije118
Medicine and Science in Sports and Exercise19
Collegium Antropologicum11
Journal of Forensic Sciences11
Biomaterials11
Nature11
Journal of Sports Sciences10
Medicinski pregled10
Kineziologija9
American Journal of Physical Anthropology8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Todorov Velisav32
Maksimova Silvija17
Pavlica Tatjana16
Rakić Rada15
Božić-Krstić Verica15
Pašalić S.13
Živanović Srboljub12
Hadžiselimović Rifat11
Smajić Miroslav10
Molnar Slavko10