Bulletin of the Natural History Museum - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biologija
Frascati, modifikovana
prirodne nauke - biološke nauke

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Glasnik Šumarskog fakulteta32
Šumarstvo28
Zbornik Matice srpske za prirodne nauke21
Bulletin of the Natural History Museum18
Archives of Biological Sciences18
Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu12
Zaštita prirode12
Zootaxa8
Geološki anali Balkanskoga poluostrva7
Journal of Human Evolution6
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Džukić G.40
Karadžić Dragan28
Aulagnier S.19
Dinić A.18
Crnobrnja-Isailović J.18
Kalezić M.L.17
Wagner E.16
Hutson A.M.16
Valentine D.H.14
Walters S.M.12