Bulletin of the Natural History Museum - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biologija
Frascati, modifikovana
prirodne nauke - biološke nauke

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Glasnik Šumarskog fakulteta23
Šumarstvo18
Zbornik Matice srpske za prirodne nauke18
Archives of Biological Sciences17
Bulletin of the Natural History Museum14
Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu12
Zaštita prirode9
Zootaxa7
Geološki anali Balkanskoga poluostrva7
Journal of Human Evolution6
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Džukić G.34
Aulagnier S.19
Dinić A.18
Kalezić M.L.16
Hutson A.M.16
Crnobrnja-Isailović J.15
Karadžić Dragan14
Valentine D.H.13
Spitzenberger F.12
Paunović M.12