Racionalna terapija - Portret

Tematska oblast:

Racionalna terapija objavljuje radove iz svih oblasti medicine, farmacije i stomatologije koji se bave aspektima racionalne primene dijagnostičkih i terapijskih metoda.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
neodgovarajuće propisivanje; problemi sa primenom lekova; efikasnost leka; bezbednost leka; medicina zasnovana na dokazima; procena zdravstvenih tehnologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
BMC Public Health13
New England Journal of Medicine11
Blood11
PLoS One9
Clinical Infectious Diseases8
Pharmacy World and Science7
Radiation Oncology7
Lancet6
Cochrane Database of Systematic Reviews6
BMC Psychiatry6
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-World Health Organization6
Lonial Sagar5
-Food and Drug Administration5
Wu Zunyou4
Rothmann S.4
Richardson Paul G.4
Niesvizky Ruben4
Khoruts Alexander4
Kanis J. A.4
Hui Ai-Min4