SAJ - Serbian Architectural Journal - Portret

Tematska oblast:

Prvi put pokrenut 2009. godine od strane tima entuzijastičnih istraživača i nastavnika Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog Fakulteta, časopis SAJ: Serbian Architectural Journal ima za cilj da promoviše IMT istraživanja u arhitekturi i urbanizmu. Urednici snažno podstiču prijave iz svih oblasti arhitekture i urbanizma, uključujući – ali ne ograničavajući se na – istraživanja kroz dizajn, istraživanja usmerena na arhitektonsku i urbanističku praksu, istraživanja usmerena na tehnologiju, održivost, pedagogiju, vizuelnu kulturu i umetničke prakse. Imajući za cilj globalnu čitalačku publiku, SAJ teži da uključi priloge sa i oko širokog spektra lokacija. Uređivački odbor potkrepljen je urednicima koji dolaze sa renomiranih ustanova iz regiona i celog sveta.

Časopis SAJ izlazi tri puta godišnje i sastoji se od brojeva koje uređuju gostujući urednici. Ističemo da se prilozi za časopis SAJ, uključujući apstrakt, prihvataju isključivo na engleskom jeziku. SAJ objavljuje ekskluzivno originalno istraživanje koje nije ranije objavljeno i trenutno se ne razmatra/prihvata za objavljivanje na drugim mestima.

 

Klasifikacija:
Bibliometrijska
saobraćaj i građevinarstvo
Frascati, modifikovana
inženjerstvo i tehnologija - građevinarstvo, arhitektura i srodne nauke
Istraživačke teme:
arhitektura; urbanizam; teorija; dizajn; održivost; umetnost

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
SAJ - Serbian Architectural Journal12
Design Studies7
Sustainability6
Misao5
New York Times5
Glasnik Društva konzervatora Srbije5
Journal of Aesthetics and Art Criticism5
Politika4
Starinar3
Policy Sciences3
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Deroko Aleksandar67
Latour Bruno12
Eisenman Peter10
Rancière Jacques9
Benjamin Walter9
Kant Immanuel8
Till Jeremy7
Lefebvre Henri7
Ingold Tim7
Heidegger Martin7