Oditor - Portret

Tematska oblast:

Tematske oblasti časopisa su: ekonomski sistem i politika, pravo, menadžment i biznis, informacioni sistemi, računovodstvo i revizija, javne finansije, ekonomija i finansiranje zaštite životne sredine i zelena ekonomija i ostale akutalne oblasti.

U časopisu se publikuju originalni naučni radovi, pregledni radovi i prikazi na srpskom, engleskom i drugim svetskim jezicima.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - ekonomija
Istraživačke teme:
finansije; pravo; informacioni sistemi; budžet; politika; ekonomija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Akcionarstvo59
Oditor47
Ekonomika poljoprivrede36
Vojno delo32
Kultura polisa17
Bankarstvo14
Ekonomika preduzeća11
Sustainability11
Tourism Management11
Računovodstvo10
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Mihajlović Milan B.59
Milojević Ivan M.49
Ilić Bogdan19
Vukša Slavko18
Avakumović Jelena18
Tasić Svetlana10
Raičević Božidar B.10
Milojević Irena10
Kostić Radan10
Anđelić Dragan10