Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy - Portret

Tematska oblast:

U časopisu Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy objavljuju se radovi o teorijskim i kliničkim aspektima anesteziologije, intenzivne terapije, reanimatologije i terapije bola i iz domena srodnih naučnih disciplina kao što su klinička farmakologija, klinička fiziologija i patofiziologija, hirurgija, interna medicina, sudska medicina, urgentna medicina i drugih oblasti medicine koje se bave problemima vezanim za preoperativnu pripremu, anesteziju, reanimaciju, intenzivno lečenje i terapiju bola.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
Anestezija; Urgentna medicina; Intenzivna nega; Hirurgija; Bol

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Anesthesia and Analgesia71
British Journal of Anesthesia64
Anesthesiology61
Critical Care Medicine49
New England Journal of Medicine46
Anaesthesia43
Regional Anesthesia and Pain Medicine42
Intensive Care Medicine37
Lancet33
Journal of Clinical Anesthesia32
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Chin Ki Jinn17
Sparić Radmila11
Tinelli Andrea10
Malvasi Antonio10
Lichtenstein Daniel A.10
Parvizi Javad9
Ueshima Hironobu8
Lađević Nebojša7
Forero M.7
Otake Hiroshi6