Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy - Portret

Tematska oblast:

U časopisu Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy objavljuju se radovi o teorijskim i kliničkim aspektima anesteziologije, intenzivne terapije, reanimatologije i terapije bola i iz domena srodnih naučnih disciplina kao što su klinička farmakologija, klinička fiziologija i patofiziologija, hirurgija, interna medicina, sudska medicina, urgentna medicina i drugih oblasti medicine koje se bave problemima vezanim za preoperativnu pripremu, anesteziju, reanimaciju, intenzivno lečenje i terapiju bola.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
Anestezija; Urgentna medicina; Intenzivna nega; Hirurgija; Bol

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Anesthesia and Analgesia70
British Journal of Anesthesia69
Anesthesiology53
Intensive Care Medicine43
Critical Care Medicine41
Anaesthesia39
Regional Anesthesia and Pain Medicine33
New England Journal of Medicine33
JAMA: The Journal of the American Medical Association32
Lancet29
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Chin Ki Jinn15
Lichtenstein Daniel A.14
Sparić Radmila11
Tinelli Andrea10
Malvasi Antonio10
Parvizi Javad9
Devlin John W.9
Bellomo Rinaldo9
Forero M.7
Alhazzani W.7