Građevinski materijali i konstrukcije - Portret

Tematska oblast:

U časopisu Materijli i konstrukcije štampaće se neobja­vljeni radovi ili članci i konferencijska saopštenja sa odre­đenim dopunama. Vrste priloga autora i saradnika koji će se štampati su: originalni naučni radovi, prethodna saopštenja, pregledni radovi, stručni radovi, prikazi objekata i iskustava (studija slučaja), kao i diskusije povodom objavljenih radova.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
saobraćaj i građevinarstvo
Frascati, modifikovana
inženjerstvo i tehnologija - građevinarstvo, arhitektura i srodne nauke
Istraživačke teme:
materijali; konstrukcije; saobraćajnice; hidotehnka; zemljotresno inženjerstvo; građevinarstvo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Građevinski materijali i konstrukcije54
Journal of Structural Engineering31
Journal of Constructional Steel Research26
Engineering Structures23
Construction and Building Materials22
Géotechnique22
Earthquake Engineering and Structural Dynamics15
Composite Structures15
Computers and Structures13
Journal of Earthquake Engineering11
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Folić Radomir27
Ćosić Mladen26
Šušić N.14
Radović N.11
Folić B.10
Ćorić S.10
Brčić Stanko10
Rakić D.8
Milašinović Dragan D.8
Manojlović D.8