Građevinski materijali i konstrukcije - Portret

Tematska oblast:

U časopisu Materijli i konstrukcije štampaće se neobja­vljeni radovi ili članci i konferencijska saopštenja sa odre­đenim dopunama. Vrste priloga autora i saradnika koji će se štampati su: originalni naučni radovi, prethodna saopštenja, pregledni radovi, stručni radovi, prikazi objekata i iskustava (studija slučaja), kao i diskusije povodom objavljenih radova.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
saobraćaj i građevinarstvo
Frascati, modifikovana
inženjerstvo i tehnologija - građevinarstvo, arhitektura i srodne nauke
Istraživačke teme:
materijali; konstrukcije; saobraćajnice; hidotehnka; zemljotresno inženjerstvo; građevinarstvo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Građevinski materijali i konstrukcije49
Journal of Structural Engineering28
Engineering Structures26
Journal of Constructional Steel Research26
Géotechnique22
Construction and Building Materials19
Earthquake Engineering and Structural Dynamics13
Computers and Structures12
Journal of Earthquake Engineering11
Cement and Concrete Research8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Folić Radomir J.34
Ćosić Mladen24
Šušić N.14
Radović N.11
Folić B.10
Ćorić S.10
Rakić D.8
Milašinović Dragan D.8
Manojlović D.8
Filippou F.C.8