Metallurgical and Materials Engineering - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
materijali i hemijske tehnologije
Frascati, modifikovana
inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Materials Science and Engineering: A46
Surface and Coatings Technology42
Corrosion Science41
Metallurgical and Materials Engineering32
Journal of Materials Science28
Metallurgical and Materials Transactions A26
Hydrometallurgy25
Journal of Alloys and Compounds24
Journal of Materials Processing Technology22
Acta Materialia17
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Viswanath S.G.28
Elmaryami Abdlmanam S.A.17
Umare S.S.15
Borikar D.K.15
Mittemeijer E.J.14
Omar Badrul12
Kamberović Željko11
Toroghinejad M.R.10
Alaneme K.K.10
Asgari H.9