Politeia - Portret

Tematska oblast:

Politeia je multidisciplinarni naučni časopis koji objavljuje naučne radove iz oblasti politikologije, međunarodnih odnosa, balkanskih studija, prava, istorije, sociologije, komunikologije, medijskih studija, političkog sistema, novinarstva, odnosa s javnošću, geopolitike, međunarodne bezbjednosti, studija kulture, socijalne politike, socijalnog rada, kao i tekstove iz drugih oblasti iz polja društvenih nauka.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - filozofija, sociologija i političke nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
politikologija; sociologija; komunikologija; socijalni rad; medjunarodni odnosi; socijalna politika

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Politeia5
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu5
Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja4
Foreign Affairs4
Časopis za suvremenu povijest4
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu3
Međunarodna politika2
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja2
Revija za socijalnu politiku, Zagreb1
CM: Communication and Media1
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Simović Vlade10
Janković Slobodan8
Radojković M.5
Vranješ A.4
Prokopijević M.4
Nagradić Slobodan4
Leinert N.S.4
Ekmečić Milorad4
Đurđić V.4
Vidović D.3