Kom : časopis za religijske nauke - Portret

Tematska oblast:

Kom : časopis za religijske nauke objavljuje originalne naučne radove, ispisane s ciljem produkcije religijskih nauka, u okvirima religijske filozofije, religijske civilizacije i savremenog religijskog mišljenja.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale
Istraživačke teme:
filozofija; društvene nauke; humanističke nauke; teologija; religijske nauke; islamske nauke

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Kom : časopis za religijske nauke107
Arhe4
Social Indicators Research4
Classical Quarterly2
Middle Eastern Studies2
Pedagoška stvarnost2
Reproductive Biomedicine Online2
Sabornost2
Teme2
International Journal of Middle East Studies1
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Halilović Tehran37
Halilović Muamer34
Sadra Širazi Mula25
Halilović Seid23
Sadrudin Muhamed19
Tabatabai Muhamed Husein17
Morteza Motahari13
Fejz Kašani Mula Muhsin12
Ibn, Sina Abu Ali Husein11
Farabi Abu Nasr11