Kom : časopis za religijske nauke - Portret

Tematska oblast:

Kom : časopis za religijske nauke objavljuje originalne naučne radove, ispisane s ciljem produkcije religijskih nauka, u okvirima religijske filozofije, religijske civilizacije i savremenog religijskog mišljenja.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale
Istraživačke teme:
filozofija; društvene nauke; humanističke nauke; teologija; religijske nauke; islamske nauke

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Kom : časopis za religijske nauke110
Arhe4
Social Indicators Research4
Journal of Muslim Minority Affairs4
Sabornost2
Teme2
Reproductive Biomedicine Online2
Pedagoška stvarnost2
Middle Eastern Studies2
Classical Quarterly2
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Sadra Širazi Mula43
Halilović Tehran38
Halilović Muamer34
Halilović Seid23
Sadrudin Muhamed22
Tabatabai Muhamed Husein18
Morteza Motahari16
Farabi Abu Nasr13
Fejz Kašani Mula Muhsin12
Ibn, Sina Abu Ali Husein11