Kom : časopis za religijske nauke - Portret

Tematska oblast:

Kom : časopis za religijske nauke objavljuje originalne naučne radove, ispisane s ciljem produkcije religijskih nauka, u okvirima religijske filozofije, religijske civilizacije i savremenog religijskog mišljenja.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale
Istraživačke teme:
filozofija; društvene nauke; humanističke nauke; teologija; religijske nauke; islamske nauke

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Kom : časopis za religijske nauke130
Arhe5
Social Indicators Research4
Middle Eastern Studies2
Classical Quarterly2
Sabornost2
Teme2
Reproductive Biomedicine Online2
Pedagoška stvarnost2
Revija za sociologiju, Zagreb2
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Halilović Tehran46
Halilović Muamer42
Halilović Seid28
Sadra Širazi Mula25
Sadrudin Muhamed19
Tabatabai Muhamed Husein18
Javadi Amoli Abdullah15
Morteza Motahari13
Fejz Kašani Mula Muhsin12
Ibn, Sina Abu Ali Husein11