Journal of Process Management. New Technologies - Portret

Tematska oblast:

Journal of Process Management. New Technologies jeste multidisciplinarni naučni časopis koji objavljuje naučne i stručne radove iz različitih oblasti i to: inovacije i razvoj, resursi, proizvodnja, usluge, finansije, komunikacije, zakonska regulativa, društvo, obrazovanje, sport i kultura itd.

Cilj izdavanja ovog časopisa je animiranje istraživača i naučnih radnika, sa svih prostora sveta, da svoja saznanja, kako teoretska, tako i praktična u pisanoj formi koncentrišu na jednom mestu u vidu publikacije, što će doprineti njihovoj većoj afirmaciji i razvoju privrede i društva.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
upravljanje; nove tehnologije; biotehnologija; ekologija; ekonomija; pravo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Process Management. New Technologies 26
Harvard Business Review8
Entrepreneurship: Theory and Practice8
Sloan Management Review7
Strategic Management Journal7
Fuzzy Sets and Systems6
Child Development5
Procedia: Social and Behavioral Sciences4
Journal of Marketing4
Acta biologica iugoslavica - serija D: Ekologija4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Stošić-Mihajlović Ljiljana18
Stefanović S.16
Ryan Richard M.12
Kambovski Vlado12
-European Commission9
Deci Edward L.9
Čavdar K.9
Bosakov V.8
Baruah H.K.8
Aničić Jugoslav8