Journal of Process Management. New Technologies - Portret

Tematska oblast:

Journal of Process Management. New Technologies jeste multidisciplinarni naučni časopis koji objavljuje naučne i stručne radove iz različitih oblasti i to: inovacije i razvoj, resursi, proizvodnja, usluge, finansije, komunikacije, zakonska regulativa, društvo, obrazovanje, sport i kultura itd.

Cilj izdavanja ovog časopisa je animiranje istraživača i naučnih radnika, sa svih prostora sveta, da svoja saznanja, kako teoretska, tako i praktična u pisanoj formi koncentrišu na jednom mestu u vidu publikacije, što će doprineti njihovoj većoj afirmaciji i razvoju privrede i društva.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
upravljanje; nove tehnologije; biotehnologija; ekologija; ekonomija; pravo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Process Management. New Technologies 40
Procedia: Social and Behavioral Sciences7
Journal of Marketing7
Child Development5
International Journal of Production Economics5
Journal of Services Marketing5
Ekonomika5
Bezbednost, Beograd4
Ekonomika preduzeća4
Ekonomske teme4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Stošić-Mihajlović Ljiljana26
Trajković Svetlana12
Ryan Richard M.12
-European Commission10
Aničić Jugoslav10
Deci Edward L.9
Kostadinovic G.A.7
Kambovski Vlado7
Aničić Dušan7
Murati M.6