Journal of Process Management. New Technologies - Portret

Tematska oblast:

Journal of Process Management. New Technologies jeste multidisciplinarni naučni časopis koji objavljuje naučne i stručne radove iz različitih oblasti i to: inovacije i razvoj, resursi, proizvodnja, usluge, finansije, komunikacije, zakonska regulativa, društvo, obrazovanje, sport i kultura itd.

Cilj izdavanja ovog časopisa je animiranje istraživača i naučnih radnika, sa svih prostora sveta, da svoja saznanja, kako teoretska, tako i praktična u pisanoj formi koncentrišu na jednom mestu u vidu publikacije, što će doprineti njihovoj većoj afirmaciji i razvoju privrede i društva.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
upravljanje; nove tehnologije; biotehnologija; ekologija; ekonomija; pravo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Entrepreneurship: Theory and Practice8
Harvard Business Review7
Sloan Management Review7
Strategic Management Journal6
Academy of Management Journal4
International Journal of Human Resource Management4
Journal of Information Technology4
Leadership Quarterly4
Fuzzy Sets and Systems4
Acta biologica iugoslavica - serija D: Ekologija4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Stefanović S.16
Bosakov V.8
Baruah H.K.8
Murati M.6
Kambovski V.6
Terzieva G.5
Kotler P.5
Willcocks L.P.4
Vitlarov T.4
Stošić-Mihajlović Lj.4