Evropska revija za pravo osiguranja - Portret

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Evropska revija za pravo osiguranja4
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu1
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu1
Versicherungsrecht1
Tokovi osiguranja1
Pravni život1
American Journal of Comparative Law1
Journal of Consumer Policy1
Washington Law Review1
Journal of Maritime Law and Commerce1
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Hauser P.4
-Wiener Städtische Osiguranje a.d.o.2
van Bühren H.2
Thomas D.R.2
Stanojević O.2
Seltmann A.2
Rose F.D.2
Lando O.2
Harbauer W.2
-Energoprojekt Garant a.d.o.2