Trendovi u poslovanju - Portret

Tematska oblast:

Tematske oblasti časopisa su Menadžment i Ekonomija, i obuhvataju po 30 potkategorija iz navedenih oblasti, kao što su npr. Menadžment ljudskim resursima, Menadžment informacionih sistema, Menadžment veštinama, Menadžment komunikacijama, Menadžment znanjem, Ekološki menadžment, Krizni menadžment, Menadžment inovacijama, Upravljanje investicijama, Bankarsko poslovanje, Poslovno planiranje, Osiguranje, Strategije rasta i razvoja preduzeća, Portfolio menadžment, Upravljanje rizikom, Turizam

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
ekonomija; menadžment; finansije; poslovanje; informatika; turizam

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Trendovi u poslovanju27
International Review14
Ekonomika9
Journal of Business Venturing6
Journal of Cleaner Production6
Harvard Business Review4
Entrepreneurship: Theory and Practice4
Systems Research and Behavioral Science4
Industrija4
Vojnotehnički glasnik3
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Krstić Milan15
Radović-Marković Mirjana11
Čukanović-Karavidić Marija10
Martinović M.9
Ivković Dragan9
Karavidić Slavko8
Vesić Tamara6
Skorup A.6
Živadinović J.5
Nikolić Miloš5