Zbornik radova Akademije umetnosti - Portret

Tematska oblast:

Zbornik radova Akademije umetnosti je međunarodni naučni časopis koji objavljuje stručne i naučne tekstove, teorijske i istraživačke radove iz oblasti teorije i filozofije umetnosti, teorije medija, studije filma, muzikologije, teorije muzike, teatrologije, estetike, istorije umetnosti i umetničkog obrazovanja.

Tekstovi se objavljuju na srpskom ili engleskom jeziku.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale
Istraživačke teme:
teorija umetnosti; studije filma; muzikologija; teatrologija; istorija umetnosti; umetničko obrazovanje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Dnevnik14
Politika5
Etnoantropološki problemi, Beograd5
Kultura4
Psychology of Music4
Science3
Muzikologija3
Zbornik radova Akademije umetnosti3
Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku3
Personality and Individual Differences3
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Eco Umberto15
Mušić Miroslav A.13
Pejaković Mladen10
Zatkalik Miloš8
Russolo Luigi7
Karlavaris Ivan7
Vieru Anatol6
Richter Marijan6
Mannone Maria6
Šuvaković Miško5