Zbornik radova Akademije umetnosti - Portret

Tematska oblast:

Zbornik radova Akademije umetnosti je naučni časopis koji objavljuje stručne i naučne tekstove, teorijske i istraživačke radove iz oblasti teorije i filozofije umetnosti, teorije medija, studije filma, muzikologije, teorije muzike, teatrologije, estetike, istorije umetnosti i umetničkog obrazovanja.

Tekstovi se objavljuju na srpskom (latinično ili ćirilično pismo) ili engleskom jeziku.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale
Istraživačke teme:
teorija umetnosti; studije filma; muzikologija; teatrologija; istorija umetnosti; umetničko obrazovanje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Politika5
Etnoantropološki problemi, Beograd5
Psychology of Music4
Science3
Gledišta3
Muzikologija3
Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku3
Kultura3
Personality and Individual Differences3
Art Journal2
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Eco Umberto15
Mušić Miroslav A.14
Pejaković Mladen10
Zatkalik Miloš9
Vukić Feđa8
Šuvaković Miško7
Russolo Luigi7
Richter Marijan6
Mannone Maria6
Leman Marc5