Hospital Pharmacology - International Multidisciplinary Journal - Portret

Tematska oblast:

Hospital Pharmacology – International Multidisciplinary Journal (ISSN 2334-9492 Online) je elektronski, međunarodni časopis s recenzijom i otvorenog pristupa (open-access) koji objavljuje: kvantitativne i kvalitativne originalne naučne i stručne radove, tzv. investigator-initiated studies, kliničke studije, rezultate komercijalnih istraživanja uz odobrenje sponzora, rezultate translacionih istraživanja, revijalne i pregledne radove, kratka saopštenja, prikaze bolesnika, edukativne članke, radove u vezi s primenom lekova u svim medicinskim disciplinama, informacije o promenama i praktičnoj primenljivosti regulative u vezi s puštanjem lekova u promet, o rezultatima nasumične kontrole kvaliteta registrovanih lekova, kao i primeni regulative tokom kliničkih ispitivanja. Posebno je značajno unapređivanje farmakovigilanse u Srbiji kroz prikaze godišnjih rezultata praćenja neželjenih reakcija lekova i poređenje s rezultatima zemalja Evropske Unije. Časopis takođe objavljuje editorijale, članke o aktuelnim temama, pisma uredniku, prikaze knjiga, komentare, pozive i najave, kao i tematske brojeve. Časopis neguje multidisciplinarni pristup istraživanjima i saradnju naučnika različitih profila, farmaceutske industrije i zdravstvenog sektora.

Časopis izlazi tri puta godišnje na internet stranici, a izdavač je Srpsko lekarsko društvo (Sekcija za kliničku farmakologiju) iz Beograda (Srbija).

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) hemija
(b) medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - hemijske nauke
(b) medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
armakologija, klinička, bolnička, personalizovana; terapija; medicina; klinicka ispitivanja, studije; zakon, regulativa; farmakoekonomija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Hospital Pharmacology - International Multidisciplinary Journal 46
Lancet32
Vojnosanitetski pregled25
New England Journal of Medicine23
JAMA: The Journal of the American Medical Association19
PLoS One17
American Journal of Cardiology16
British Medical Journal14
Psychiatria Danubina14
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo14
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Jakovljević Mihajlo B.59
Kastratović Dragana A.48
Vuković Mira H.46
Majstorović Branislava M.39
Milaković Branko D.32
Marković Srđan Z.26
Mikov Momir24
-World Health Organization22
Vučović Dragan S.20
Gvozdenović Branislav S.16