Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC) - Portret

Tematska oblast:

Inženjerski menadžment: Menadžment (generalno), Upravljanje održavanjem, Istraživanje i razvoj, Upravljanje inovacijama, Upravljanje kvalitetom, Mala i srednja preduzeća i preduzetništvo, Strateški i operativni menadžment, Kvantitativne i kvalitativne metode i modeli u menadžmentu, Operaciona istraživanja, Logistika, Simulacije, Statistiki modeli, Ekonomski modeli i ekonometrija, Upravljanje rizicima, Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje znanjem, Zaštita životne sredine i unapređenje.

Menadžment i informacioni sistemi: Upravljanje odnosima sa klijentima, Baze podataka za upravljanje, Informacioni sistemi u menadžmentu, Informacioni sistemi za podršku odlučivanju, Ekspertski sistemi, E-poslovanje.

Marketing menadžment: Marketing strategije, Konkurentnost i faktori konkurentnosti, Brend menadžment, Marketing menadžment u MSP sektoru, Odnosi s javnošću, Poslovna komunikacija, Marketing komunikacije, Novi modeli u marketing menadžmentu, Upravljanje uslugama.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Inženjerski menadžment; Upravljanje kvalitetom; Menadžment informacioni sistemi; Marketing menadžment; MSP i preduzetništvo; Razvoj poslovanja i konkurentnost

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC)44
Academy of Management Journal20
Journal of Applied Psychology17
Technovation17
Journal of Business Research15
European Journal of Operational Research12
Journal of Management12
Leadership Quarterly11
Entrepreneurship: Theory and Practice10
Harvard Business Review10
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Đorđević Dejan67
Ćoćkalo Dragan47
Popović B.42
Bogetić Srđan37
Bešić Cariša30
Klarin M.17
Nikolić Milan16
Kotler P.15
Sajfert Zvonko14
Terek Edit11