Fizičko vaspitanje i sport kroz vekove - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Fizička kultura17
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport10
European Journal of Applied Physiology9
Medicine and Science in Sports and Exercise9
Sports Medicine9
Journal of physical therapy science8
Journal of Applied Physiology7
Journal of Sports Sciences7
Journal of Sport and Exercise Psychology6
Sociology of Sport Journal5
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Burhaein Erick48
Živanović Nenad34
Pavlović Petar D.19
Šiljak Violeta14
Phytanza Diajeng Tyas Pinru14
Stanković Veroljub12
Mijatović Slađana11
Radoš Jovo10
Malacko Julijan9
Shields David L.8