Artefact - Portret

Tematska oblast:

ARTEFACT je umetničko-naučno-stručni časopis Fakulteta umetnosti u Nišu koji objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti umetnosti, kao i radove iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, sa neobjavljenim rezultatima naučnih istraživanja i novim empirijskim iskustvima. U časopisu se objavlјuju i prikazi monografskih publikacija.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale
Istraživačke teme:
umetnost; obrazovanje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Research in Music Education9
Empirical Studies of the Arts4
Pedagoška stvarnost2
Learning, Media and Technology2
Perception and Psychophysics1
Computers and Mathematics with Applications1
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 1
LEP saopštenje1
Internet and Higher Education1
Archives of General Psychiatry1
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Milićević N.5
Pejić B.4
Ognjenović Predrag S.3
Weisberg Robert W.2
Springer Ph.2
McMullen Patrick T.2
McCrary Jan2
Maksić Slavica B.2
le Blanc Albert2
Berlyne D.E.2