Artefact - Portret

Tematska oblast:

ARTEFACT je umetničko-naučno-stručni časopis Fakulteta umetnosti u Nišu koji objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti umetnosti, kao i radove iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, sa neobjavljenim rezultatima naučnih istraživanja i novim empirijskim iskustvima. U časopisu se objavlјuju i prikazi monografskih publikacija.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale
Istraživačke teme:
umetnost; obrazovanje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Research in Music Education10
Pedagogija5
Pedagoška stvarnost4
Nastava i vaspitanje4
Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja3
Music Educators Journal3
Norma3
British Journal of Music Education2
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 2
Journal of Adolescence2
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Marinković S.9
Bogunović Blanka9
Sabo A.7
Jordanoska T.6
Bužarovski D.6
Božanić Z.6
Sims Wendy L.5
Živković Mirjana4
Vasiljević Z.M.4
Stošić Aleksandra4