Artefact - Portret

Tematska oblast:

ARTEFACT je umetničko-naučno-stručni časopis Fakulteta umetnosti u Nišu koji objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti umetnosti, kao i radove iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, sa neobjavljenim rezultatima naučnih istraživanja i novim empirijskim iskustvima. U časopisu se objavlјuju i prikazi monografskih publikacija.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale
Istraživačke teme:
umetnost; obrazovanje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Research in Music Education19
Godišnjak grada Beograda4
Empirical Studies of the Arts4
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 4
Music Educators Journal3
Pedagoška stvarnost3
Learning, Media and Technology2
British Journal of Music Education2
Journal of Adolescence2
Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodina2
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Bužarovski D.12
Islam A.7
Jordanoska T.6
Vasiljević Z.M.5
Stošić Aleksandra5
Sims Wendy L.5
Milićević N.5
Ivanović M.5
Pejić B.4
Ortakov D.3