Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice - Portret

Tematska oblast:

Časopis se bavi problematikom obrazovanja, vaspitanja, nastave, kao i razvojem i napredovanjem dece i mladih. Tematske oblasti su iz nauka i naučnih disciplina koje se bave vaspitanjem, obrazovanjem i nastavom u cilju njihovog unapređivanja i modernizacije. Oblasti pokrivaju vaspitno-obrazovni i nastavni proces od osnovnoškolske, preko srednjoškolske do univerzitetske nastave kao i predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Istraživačke teme:
vaspitanje; obrazovanje; nastava; metodike nastave

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja14
Journal of Personality and Social Psychology10
Psihologija8
Nastava i vaspitanje7
Naučni sastanak slavista u Vukove dane6
Pedagogija6
Review of Educational Research5
Developmental Psychology4
Pedagoška stvarnost4
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Deci Edward L.9
Ryan Richard M.7
Stakić M.4
Ryan R.M.4
Pelletier Luc G.4
Mihić Vladimir4
Jevtić B.4
Deci E.L.4
Bońkowski R.4
Suzić Nenad3