Revija Kopaoničke škole prirodnog prava - Portret

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Pravni život23
Pravo i privreda21
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu18
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu8
American Journal of Comparative Law8
Ekonomika preduzeća6
Jugoslovenska revija za međunarodno pravo6
Arhiv za pravne i društvene nauke5
European Review of Contract Law5
Journal of Political Economy5
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Perović Jelena34
Stojković S.28
Ferrari F.17
Vasiljević Mirko16
Perović S.16
Stanivuković M.15
Pavić Vladimir12
Knežević Gašo11
Farnsworth E.A.9
Piltz Burghard8