Revija Kopaoničke škole prirodnog prava - Portret

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Pravo i privreda15
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu11
Pravni život9
Jugoslovenska revija za međunarodno pravo6
European Review of Contract Law5
Arhiv za pravne i društvene nauke4
ICSID Review4
Journal of Political Economy4
Virginia Law Review4
American Economic Review3
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Stojković S.28
Vasiljević Mirko13
Stanivuković M.9
Perović Jelena9
Pavić Vladimir8
Hodges Christopher8
Uzelac A.7
Knežević Gašo7
Alesina A.7
Praščević A.6