Balkan Journal of Dental Medicine - Uređivačka politika

Recenzenti
Recenzentski proces
Razrešavanje nesaglasnosti
Odgovornosti autora
Odgovornosti uredništva
Odgovornosti recenzenata
Razrešavanje neetičkih postupaka
Sprečavanje plagijarizma
Politika povlačenja
Sukob interesa
Saglasnost o objavljivanju informacija
Ljudska i životinjska prava
Politika otvorenog pristupa
Arhiviranje digitalne verzije
Naplata troškova autorima
Autorska prava
Licenciranje
Politika samoarhiviranja
Odricanje od odgovornosti