Add to MyProfile  

(RELRID: 2318860)

Limit to articlesin mySelection [0]
articles: 1 - 5 from 5 sort by: 
Đukić Petar
Ekonomski vidici, vol. 17, iss. 2, pp. 159-175, 2012
puni tekst
Petrović Pavle
Ekonomika preduzeća, vol. 59, iss. 1-2, pp. 21-33, 2011
puni tekst
Poznanić Vladimir, Benković Slađana, Jednak Sandra
Industrija, vol. 39, iss. 1, pp. 111-142, 2011
Domazet Ivana, Stošić Ivan, Zubović Jovan
Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, vol. 16, iss. 61, pp. 79-87, 2011
Milanović Milan R., Mihailović Branko, Paraušić Vesna
Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, iss. 4, pp. 519-534, 2009
in mySelection [0]
articles: 1 - 5 from 5 sort by: