Add to MyProfile  

(RELRID: 2593422)

Limit to articles


in mySelection [0]
articles: 1 - 10 from 23 sort by: 
puni tekst
Petrović Milena Č., Radovanović Ivana D., Milanković Vera D., Ačić Gordana I.
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, vol. 48, iss. 4, pp. 311-331, 2018
puni tekst
Janković Radivoje, Koropanovski Nenad
NBP. Nauka, bezbednost, policija, vol. 22, iss. 1, pp. 93-110, 2017
puni tekst
Buđevac Nevena, Baucal Aleksandar
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu , vol. 27, iss. 2, pp. 22-32, 2014
puni tekst
Radulović Danka M., Radovanović Ivana D., Daruši Dragana J., Nenadović Milutin, Cvetić Tijana
Engrami, vol. 36, iss. 3-4, pp. 15-25, 2014
puni tekst
Novović Zdenka, Mihić Ljiljana, Biro Mikloš, Tovilović Snežana
Psihologija, vol. 47, iss. 1, pp. 33-48, 2014
puni tekst
Dukanac Vesna, Džamonja-Ignjatović Tamara, Milanović Marko
Engrami, vol. 33, iss. 3, pp. 5-17, 2011
puni tekst
Jovanović Vitomir
Psihološka istraživanja, vol. 14, iss. 2, pp. 135-155, 2011
Budimski Mihaela, Gavrilović Nikola, Jakšić-Horvat Kornelija
ABC - časopis urgentne medicine, vol. 11, iss. 2-3, pp. 50-57, 2011
Matović Nataša
Nastava i vaspitanje, vol. 59, iss. 4, pp. 570-586, 2010
puni tekst
Jovanović Vitomir, Teovanović Pregrad, Mentus Tatjana, Petrović Milina
Psihologija, vol. 43, iss. 3, pp. 263-279, 2010
in mySelection [0]
articles: 1 - 10 from 23 sort by: