Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2004, vol. 52, br. 3-4, str. 325-360
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/09/2008
Moć i nemoć predsednika Republike Srbije
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

Sažetak

U članku se ispituje stvarni pravni domašaj ustavnih ovlašćenja predsednika Republike (član 83. Ustava Republike Srbije), tako što se ona, a u vezi sa državnim statusom Republike Srbije, dovode najpre u vezu s aktima veće pravne snage od Ustava Republike Srbije (Ustav SFRJ, Ustav SRJ, Ustavna povelja državne zajednice SCG), a zatim i sa zakonima Republike Srbije (postojećim ili onim koje uopšte nije donela) koji treba da ih razrade i sprovedu (slučaj kad predsednik Republike vrši ustavno ovlašćenje, na osnovu ustava, 'u skladu sa zakonom'). U red ustavnih ovlašćenja ulaze i ovlašćenja koja predsednik Republike ima prema drugim republičkim organima (čl. 84, 85, 89. i 132. stav 1), na osnovu kojih se određuje položaj predsednika Republike u sistemu republičkih organa (odeljak V Ustava Republike Srbije). Osnovni zaključak izveden iz takvih ispitivanja je da predsednik Republike Srbije nema, na osnovu ustava, 'aktivnu vlast', kakvom, od političkih organa, raspolažu Narodna skupština i Vlada. Sudovi nisu nosioci političke vlasti, niti se obrazuju prema političkim merilima.

Ključne reči

Reference

Đinđić, Z. (1997) DS nikoga neće podržati - intervju. Blic, 30. oktobar
Đurković, M. (2005) Ograničena moć (1); Neiskorišćene mogućnosti (2). Politika, 14. i 15. mart
Jovanović, D.B. (1923) Donošenje zakona. Beograd
Jovanović, P.B. (1991) Nekoliko napomena uz tekst Ustava Republike Srbije. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 77, br. 2-3, str. 197-208
Jovanović, S. (1936) Država. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, knjiga prva
Kutlešić, V. (1991) Ustavni položaj Predsednika Republike Srbije. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 77, br. 2-3, str. 301-308
Kutlešić, V. (1991) Suspenzivni veto u Ustavu Srbije u svetlu komparativnog prava. Strani pravni život, br. 2-3, str. 19-28
Marković, R.Č. (2005) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Justinijan
Nikolić, P.S. (1991) Institucija Predsednika Republike i promašaji i nedorečenosti Ustava Republike Srbije od 1990. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 77, br. 2-3, str. 287-295
Nikolić, P.S. (1997) Pravna i faktička odgovornost predsednika Republike. u: Jovičić Miodrag [ur.] Status i ovlašćenja predsednika republike u ustavnim sistemima Jugoslavije, Srbije i Crne Gore, Beograd: Jugoslovensko udruženje za ustavno pravo, str. 38-41
Pavlović, M. (1997) Može li se oslabiti predsednik i ojačati parlamentarizam?. u: Status i ovlašćenja predsednika republike u ustavnim sistemima Jugoslavije, Srbije i Crne Gore - zbornik radova, Beograd, str. 50-52
Petrov, V. (2004) Raspuštanje parlamenta. Prava čoveka, 1-2, str. 9-37
Petrov, V. (2005) Suspenzivni veto predsednika Republike. Prava čoveka, 3-6, str. 59-88
Trkulja, J. (1997) Ne/mogućnosti uravnotežene ustavne vladavine u Srbiji. u: Status i ovlašćenja predsednika republike u ustavnim sistemima Jugoslavije, Srbije i Crne Gore - zbornik radova, Beograd, str. 53-63
Vučić, O., Bulajić, S. (1990) Rasprava na Pravnom fakultetu u Beogradu o predlogu za donošenje novog ustava SR Srbije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 4, str. 518-528