Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2006, vol. 54, br. 2, str. 251-257
jezik rada: srpski
vrsta rada: osvrt
objavljeno: 08/09/2007
Ustavnost verske nastave u državnim školama - Res Iudicata
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

Sažetak

Članak ne sadrži sažetak.

Reference

*** (2003) Službeni glasnik RS, br. 119 od 4. decembra
*** (2002) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 22 od 26. aprila
*** (2002) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjoj školi. Sl. Glasnik Republike Srbije, br. 23od 9. maja
Avramović, S.D. (2005) Pravo na versku nastavu u našem i uporednom evropskom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 53, br. 1, str. 46-64
Avramović, S.D. (1998) Verska sloboda i njena zloupotreba - istorijski i aktuelni pravni aspekti. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 46, br. 4-6, str. 346-364
Basdevant-Gaudmet, B. (1996) State and church in France. u: Robbers G. [ur.] State and church in the European union, Baden - Baden, 132
Draškić, M.M. (2001) Pravo deteta na slobodu veroispovesti u školi. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 49, br. 1-4, str. 511-525
Draškić, M.M. (2006) O veronauci u državnim školama, drugi put. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 54, br. 1, str. 135-151
Robbers, G. (1996) State and church in the European union. Baden-Baden
Robbers, G. Constitution and religion. http://www.univ-tlse1.fr/publications/Constit/Robbers.html
Robert, J. (2003) Religious liberty and French secularism. Brigham Young University Law Review, 2/638