Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 59, br. 1, str. 80-103
Istraživanje percepcije korupcije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresabovan@ius.bg.ac.rs
Sažetak
U radu se istražuju stavovi studenata o korupciji na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u pogledu raširenosti, uzroka, oblika i spremnosti studenata na korupciju (sistem vrednosti studenata). Na osnovu sprovedenog empirijskog istraživanja na ovu temu, imajući u vidu i druga relevantna ispitivanja korupcije u Srbiji, autor izlaže tezu da su postojeća istraživanja ove pojave, mahom stavovskog i eksplorativnog karaktera, dostigla svoje limite. Osim toga i nivo njihove teorijske obrade je relativno skroman, jer se uglavnom radi o sociološkim interpretacijama post factum (postdiktivna, a ne prediktivna istraživanja). Stoga je potrebno napraviti korak dalje u pravcu dijagnostičkih (pojmovi i hipoteze), a nakon toga i deskriptivnih (empirijske generalizacije), te eksplikativnih istraživanja korupcije (analiza odnosa između analitičkih promenljivih). Izvršena sistematizacija kvantitativnih podataka i zaključci autora predstavljaju pripremu u tom pravcu.
Reference
Amundsen, I. (2000) Corruption: Definitions and concepts. Bergen
Antonić, D., i dr. (2001) Korupcija u Srbiji. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Begović, B., i dr. (2007) Korupcija u Srbiji pet godina kasnije. Beograd
Boris, B., i dr. (2004) Korupcija u pravosuđu. Beograd
Gredelj, S. (2007) Stavovi zaposlenih na Beogradskom univerzitetu o korupciji. Filozofija i društvo, vol. 18, br. 3, str. 237-269
Gredelj, S., Golubović, Z., Šolić, N. (2005) Profesija i korupcija. Beograd: Centar za monitoring i evaluaciju
Gredelj, S., Krstić, V., Milivojević, Z., Nikolić, M. (2002) Uputstvo za upotrebu korupcije. Beograd: Analitički i istraživački centar Argument
Heidenheimer, A.J., ur. (1970) Political corruption: Readings in comparative analysis. New Brunswick
Heywood, P. (1997) Political corruption: Problems and perspectives. Political Studies, 3, 422
Ilić, G., ur. (2007) Korupcija osnovni pojmovi i mehanizmi za borbu. Beograd: Pravni fakultet
Jovanović, M.A. (2004) Politička korupcija i privatizacija. Pravo i privreda, vol. 41, br. 5-8, str. 429-439
Moreno, A. (2002) Corruption and democracy: A cultural assessment. Comparative Sociology, 3-4, 495-507
Mushtaq, H. (1996) A typology of corrupt transactions in developing countries. IDS Bulletin, 2, 12
Nye, J. (1997) Corruption and politic al development: A cost benefit analyses. American Political Science Review, br. 2, str. 419
Radovanović, D., Bulatović, A., ur. (2005) Korupcija. Beograd: Centar za menadžment
Shleifer, A., Vishny, R. (1993) Corruption. Quarterly Journal of Economics, 108(3): 599
Supek, R. (1968) Ispitivanje javnog mnijenja. Zagreb
Šekeljić, S. (2007) Korupcija univerziteta. Student, apr., www.sekelic.wordpress.com/2007/31/korupcija-univerzita/, posećeno 26.aprila 2011
Tanzi, V. (1998) Corruption around the world: Causes, consequences, scope and cures. IMF Staff Papers, 4, 564
Tanzi, V. (1995) Corruption: Arms-length relationships and market. u: Fiorentini G., Peltzman S. [ur.] The economics of organized crime, Cambridge, 167
Theobald, R. (1990) Corruption, development and underdevelopment. London: Macmillan
TNS Medim Galup-UNDP (2010) Korupcija u Srbiji - treći talas istraživanja. Beograd
Trivunović, M., Devine, V., Mathisen, H. (2007) Corruption in Serbia, 2007: Overview of problems and status of reform. Bergen
Vuković, S. (2005) Pravo, moral i korupcija. Beograd: Institut društvenih nauka
Werlin, H.H. (2002) Secondary corruption: The concept of politicall illnes. Journal of Social, Political and Economic Studies, 3/345-346
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 14.09.2011.