Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2013, vol. 61, br. 2, str. 131-148
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 20/03/2014
Ponavljanje parničnog postupka zbog odluke Ustavnog suda
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: bodiroga@ius.bg.ac.rs

Sažetak

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2009. godine, uveden je nov razlog za ponavljanje parničnog postupka. Taj razlog preuzima i važeći Zakon o parničnom postupku iz 2011. godine uz određena preciziranja. Pravnosnažno okončan parnični postupak može se ponoviti i kada je Ustavni sud, u postupku po ustavnoj žalbi, utvrdio povredu ili uskraćivanje ljudskog ili manjinskog prava i slobode zajemčene Ustavom u parničnom postupku, a to je moglo biti od uticaja na donošenje povoljnije odluke. Sama kontrola odluka parničnih sudova u postupku po ustavnoj žalbi je od samog početka izazivala određene protivrečnosti. Otvorena su i produbljena neslaganja između Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda, u pogledu samog opsega kontrole odluka parničnih sudova, dejstva odluka Ustavnog suda donetih o ustavnim žalbama, kao i samog ponavljanja postupka s pozivom na odluku Ustavnog suda. U radu ukazujemo na otvorena pitanja i iznosimo predloge za njihovo rešavanje.

Ključne reči

Ponavljanje parničnog postupka; Odluka Ustavnog suda; Pravno shvatanje; Obaveznost

Reference

*** (2011) Zakon o parničnom postupku-ZPP. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2009) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku-ZID ZPP. Službeni glasnik RS, br. 111
*** (2007/2011) Zakon o Ustavnom sudu. Službeni glasnik RS, br. 109/2007, 99/2011
*** (2011) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ustavnom sudu. Službeni glasnik RS, br.99
*** (1997-1999) Pravilnik o naknadi putnih i drugih troškova u Vojsci Jugoslavije. Službeni vojni list, br. 16/97, 12/98, 6/99, 7/99
Keča, R. (2012) Građansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Poznić, B. (2009) Komentar Zakona o parničnom postupku prema tekstu Zakona iz 1976. godine sa docnijim izmenama i dopunama. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Rakić-Vodinelić, V. (2011) Zakon o parničnom postupku Srbije 2011. Pravni zapisi, 2(2): 515-567
Stanković, G. (2012) Zakon o parničnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, D., Vučić, O. (2009) Domašaj ustavnosudskog ispitivanja odluka redovnih sudova u postupku odlučivanja o ustavnim žalbama građana. Pravni život, 534(14): 879-895
Trifunović, P. (2009) Sudska odluka i ustavna žalba. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, (3): 165-179
Triva, S., Dika, M. (2004) Građansko parnično procesno pravo. Zagreb