Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
1991, vol. 39, br. 1-3, str. 1-9
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Povest fakultetskog časopisa
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

Sažetak

U godini u kojoj proslavlja vek i po svoga postojanja, Pravni fakultet u Beogradu beleži još jedan jubilej - 85 godina fakultetskog časopisa. Prvi fakultetski časopis bio je 'Arhiv za pravne i društvene nauke', koji je kao 'organ Pravnog fakulteta Univerziteta Beogradskog' izlazio u tri kola. Razlog tome su svetski ratovi, za vreme kojih 'Arhiv' nije izlazio. Na samom početku trećeg kola, 'Arhiv' 1946. menja izdavača - umesto Pravnog fakulteta u Beogradu, njegov izdavač postaje Udruženje (savez) pravnika Jugoslavije. I danas je 'Arhiv' organ tog Udruženja. Dok je bio organ Pravnog fakulteta u Beogradu, 'Arhiv' je imao sledeće glavne i odgovorne urednike: Kostu Kumanudija, Dragoljuba Aranđelovića, Čedomilja Mitrovića, Mihaila Ilića, Đorđa Tasića i Jovana Đorđevića. Pošto je ostao bez svog časopisa, Pravni fakultet u Beogradu je, inicijativom grupe nastavnika predvođenih prof. Mihailom Konstantinovićem, pokrenuo novi časopis - 'Anali Pravnog fakulteta u Beogradu'. Časopis je najpre izlazio tromesečno, a od 1969. dvomesečno. Glavni i odgovorni urednici 'Anala' bili su: Mihailo Konstantinović, Milan Bartoš, Vojislav Bakić, Vojislav Simović i, sadašnji, Obren Stanković.

Ključne reči

Pravni fakultet u Beogradu; Arhiv za pravne i društvene nauke; Anali Pravnog fakulteta u Beogradu; urednik; rubrika