članak: 1 od 1  
Ekonomist
2004, vol. 57, br. 1, str. 107-114
jezik rada: srpski
stručni članak
Zaštićena prirodna baština u funkciji održivog razvoja turizma u Crnoj Gori
aZavod za zaštitu prirode Crne Gore
bLutrija Crne Gore

Sažetak

Bogatstvo, specifičnost i raznovrsnost zaštićene prirodne baštine Crne Gore predstavlja potvrđen potencijal za dalji savremeni i održivi razvoj turizma. Problemi ugrožavanja prirode postali su univerzalna prijetnja savremenog svijeta tako da se svaka inicijativa za njeno očuvanje može posmatrati kao univerzalno i opšte korisno dobro. Zahvaljujući još u velikoj mjeri očuvanoj i izuzetno atraktivnoj prirodi Crna Gora je imala razlog da se početkom devedesetih deklariše kao prva ekološka država u svijetu. Zaštićeni objekti prirode u Crnoj Gori pružaju najbolje ekološke uslove za održivi razvoj turizma, jer se u njima najneposrednije ostvaruje kontakt sa prirodom i njenim čarima. U tom smislu poseban značaj imaju pejzažne vrijednosti biodiverzitet, kanjonske doline, čiste rijeke, jezera, plaže, kao i ukupne kulturne vrijednosti ovih prostora koje osim nacionalnog imaju i međunarodni značaj. Svaki zaštićeni objekat prirode u Crnoj Gori treba da ima prepoznatljive turističke sadržaje koji bi oslikavali specifičnosti tih prostora sa ciljem formiranja karakteristične eko-turističke ponude, koja bi privukla široku ali i probirljivu domaću i inostranu klijentelu. U radu su istaknuti i instrumenti podrške održivom razvoju turizma koji obuhvataju zakonsku, informatičku podršku, sistem ekomonitoringa, kodeksa poslovanja i ponašanja kao i definisanje ekoloških kriterijuma koji treba da postanu nezaobilazan činilac turističke valorizacije zaštićene prirodne baštine. Dat je i akcenat na prioritetne mjere i aktivnosti koje treba sprovesti u zaštićenim objektima prirode kako bi se oni sačuvali i koristili u sadašnjem vremenu, kao i za generacije koje dolaze.

Reference

*** (1986) Prirodna potencijalna vegetacija Jugoslavije. Ljubljana: Naučno veće Vegetacijske karte Jugoslavije
*** (1991) Dekleracija o ekološkoj državi Crnoj Gori. Sl. list SRCG, br. 39
*** (1991) Zakon o nacionalnim parkovima. Sl. list RCG, br. 47
*** (1996) Zakon o životnoj sredini. Sl. list RCG, br. 12
*** (1977-1989) Zakon o zaštiti prirode. Sl. list SRCG, br. 36/77, 2/89, i prateća akta
*** (1991) Zakon o zaštiti spomenika kulture. Sl. list RCG, br. 47
*** (1986) PP SR Crne Gore do 2000. godine - prijedlog plana. Titograd: RZUP
*** Izmjene i dopune PP Crne Gore do 2000. god. Titograd
*** (1984) Fauna Durmitora. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, br. 1
Atanacković, B., Vučković, M. (1989) Tipovi pejsaža SR Crne Gore - ekološke osnove, prostorni razvoj i zaštita. Ekološke aktuelnosti u Crnoj Gori, 23, str. 121-129
Bešić, Z., Mihailović, R. (1978) Rijeke i jezera Crne Gore - problemi njihove zaštite od zagađenja. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Knj. 2
Blečić, V. (1982) Crna Gora - biljni pokrivač. u: Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, 2, str. 717-720
Burić, M. (1992) Ekološka Država Crna Gora - definicija i osnove strategije. Titograd: Ministarstvo zaštite životne sredine
Drašković, B.M., ur. (1998) Ekonomija prirodnog kapitala - vrednovanje i zaštita prirodnih resursa. Beograd: Institut ekonomskih nauka / IEN
Hajduković, D. (1991) Put izlaska iz krize - projekat razvoja Crne Gore na osnovama ekološke države. Cetinje, str. 1-25, popularni prikaz
Institut ekonomskih nauka (1993) Strategija razvoja turizma Crne Gore. Beograd
International Union for the Conservation of the Nature (1994) Parks for life: Action for protected areas in Europe. Geneva: IUCN, Special edition
Jovičić, D. (1997) Razvoj turizma i zaštita prirode u nacionalnim parkovima. Ekologija, knj. 3, str. 1-134
Lješević, M.A. (1976) Speleološka istraženost Crne Gore. u: VII kongres speleologa Jugoslavije, Titograd
Matvejev, S.D., Puncer, I.J. (1989) Karta bioma - predeli Jugoslavije i njihova zaštita. Beograd: Prirodnjački muzej, Posebno izdanje 36
Milojević, B.Ž. (1955) Doline Pive, Tare i Morače. Cetinje: Naučno društvo Crne Gore
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Crne Gore (1992) Zelena strategija razvoja Crne Gore do 2000. Podgorica
Nikčević, R. (1993) Skijališta Crne Gore kao faktor turističkog razvoja. Nikšić-Podgorica: Unireks, str. 1-107
Pulević, V. (1982) Zaštita flore i vegetacije u Crnoj Gori. Prilozi, Skopje, III - 1, str. 108-125
Pulević, V., Vincek, D. (1991) Crna Gora-vrata Balkana - putopisi i zapisi evropskih botaničara. Cetinje: Obod, Biblioteka Crnogorsko nasleđe, 1-1065
Radović, M. (1992) Durmitor - priroda, ljudi, nasljeđe, razvoj. Žabljak: Centar za razvoj durmitorskog područja, Pos. izd., str. 1-64
Radović, M., Cerović, G. (1995) Durmitor - priroda i ljudi. Žabljak: Centar za razvoj durmitorskog područja
Stanković, S.M. (1975) Planinska jezera Crne Gore. Titograd: Društvo za nauku i umjetnost Crne Gore, Knj. 5
Stevanović, V.B., Vasić, V.F., ur. (1995) Biodiverzitet Jugoslavije - sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja. Beograd: Biološki fakultet, 1-586