Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Tehnika - Elektrotehnika
2010, vol. 59, br. 5, str. 7-13
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 28/12/2010
Parametri ekvivalentne šeme asinhronog motora sa kratkospojnim rotorom u režimu kratkog spoja
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

Sažetak

Pokazuje se da je moguće proceniti vrednosti rezistance i reaktanse asinhronog motora u režimu kratkog spoja na osnovu kataloških podataka motora. U radu su izvedena i dokazana dva važna zaključka (verovatno prvi put u literaturi): 1) da su vrednosti žlebnih rezistanci i reaktansi kratkospojenog rotora, Rr-sl,SC i Xr'sl,SC,, praktično jednake u režimu kratkog spoja i 2) da, u relativnim jedinicama, imaju približno iste vrednosti za sve motore jedne serije Rr-sl,SC ≈ Xr'sl,SC ≈ Const. Poznavanje parametri ekvivalentne šeme motora, u režimu kratkog spoja, je posebno važno kada treba sprovesti proračune struja i gubitaka snage u motorima koji se napajaju iz mreže sa višim harmonicima i (ili) sa nesimetričnim naponima.

Ključne reči

asinhroni motor; ekvivalentna šema; režim kratkog spoja; parametri; rezistanca rotora; reaktansa rotora

Reference

Boldea, I., Nasar, S.A. (2002) The induction machines handbook. CRC Press LLC, www.crcpres.com
CIGRE Working Group 36-05 (Disturbing Loads) (1981) Harmonics, characteristic parameters, methods of study, estimating of existing values in the network. Electra, (77), pp 35-54
Goldberg, O.D.G., Gurin, J.C., Svirdenko, I.C. (1984) Proektirovaniie električeskih mašin. Moskva: Visšaja škola
Kravčik, A.E., i dr. (1982) Asinhronnie dvigatelji serije 4A-Spravočnik. Moskva: Energoizdat
Linders, J.R. (1972) Effects of power supply voltage variation on AC motor characteristics. IEEE Transactions on Industry Applications, vol. IA-8, July/August, str. 384-400
Nojman, L.R., Kalantarov, P.L. (1952) Teorijski osnovi elektrotehnike. Beograd: Naučna knjiga, deo III
Petrov, V.M., Kravčik, A.E. (1982) Asinhronnie dvigatelji obšćeva naznačenija. Moskva: Energija
Popović, B.D. (1911) Introductory engineering electromagnetics. Addison-Wesley, pp. 636
Pyllay, P., Hofmann, P., Manyage, M. (2002) Derating of induction motors operating with a combination of unbalanced voltages and over or undervoltages. IEEE Transaction on Ind. Applc, vol. I7, No 4, December str. 485-491
Radin, V.I., Bruskin, D.E., Zorohovič, A.E. (1989) Električeskie mašine/Asinhronie mašini. Moskva: Visšaja škola
Sergejev, P.S., Vinogradov, N.V., Gorjanov, F.I. (1969) Proektirovanie električeskih mašin. Moskva: Energija
Surutka, J.V. (1971) Elektromagnetika. Beograd: Građevinska knjiga